[email]

Organisatie

Debazis systeemwanden ontleent haar bestaansrecht aan het vlekkeloos uitvoeren van systeemwandprojecten. Dit vraagt om een doordachte organisatiestructuur met korte lijnen en heldere verantwoordelijkheden. Niet voor onszelf, maar om het u gemakkelijk te maken.

Voor elk project wordt een speciale projectgroep samengesteld waarbinnen alle functiegebieden zijn vertegenwoordigd. De projectleider coördineert en communiceert met de opdrachtgever. Debazis heeft constant circa 25 interne en externe projectmedewerkers in dienst.