[email]

Disclaimer

Disclamer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De website heeft als doel uitsluitend algemene informatie te verschaffen. Debazis BV staat niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie. Debazis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van informatie afkomstig van deze website. Debazis BV kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen.

Copyright

Alle teksten en foto’s op www.debazis.nl mogen op geen enkele wijze verspreid, gebruikt of overgenomen worden, tenzij debazis BV hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Alle rechten voorbehouden.

Website ©2019 debazis BV kvk 24267389